Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie :

  • zadań służby bhp w zakładzie pracy,
  • zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej,
  • szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy oraz szkoleń dla instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.
plate */ require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );?>