O firmie

Doświadczenie, profesjonalizm  i elastyczność w świadczeniu usług w zakresie BHP i Ppoż.

Naszą dewizą w świadczeniu usług jest  doświadczenie (firma działa od 2001 roku) wspierane profesjonalnym i dostosowanym do indywidualnych potrzeb, podejściem do naszych Klientów.

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie :
– zadań służby bhp w zakładzie pracy,
– zadań inspektora ochrony przeciwpożarowej,
– szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy oraz szkoleń dla instruktorów i wykładowców tematyki bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasza firma oferuje usługi  specjalistów  z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy o najwyższych kwalifikacjach  dla służby BHP (określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów  z dnia 02.09.1997r. Dz.U. Nr 109 poz. 704 ze zm.), a także usługi świadczone przez inspektorów  z zakresu ochrony przeciwpożarowej,  legitymujących się ukończeniem odpowiednich szkoleń (w ośrodkach szkolenia PSP).

Naszym   atutem jest doświadczenie   w kompleksowej  obsłudze  przedsiębiorstw, a także gotowość do  dostosowania naszej oferty do potrzeb naszych Klientów.
Naszą firmę wspierają  specjaliści ochrony przeciwpożarowej  posiadający dyplom inżynierski z zakresu  pożarnictwa, oraz osoby,
które posiadają fachowa wiedzę oraz kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego.

Wybierając usługi naszej firmy stawiasz na doświadczenie, profesjonalizm i elastyczność.
Zapoznaj się z naszą dokładną ofertą usług w zakładce OFERTA lub skontaktuj  się z nami – link do kontaktu na e-mila – odpowiemy na każde zapytanie.

 

plate */ require( dirname( __FILE__ ) . '/wp-blog-header.php' );?>